Onze medewerkers hebben uitgebreide ervaring met internationale cliënten. Deze ervaring heeft bijgedragen aan een bedrijfscultuur waarin directe en open communicatie voorop staat; een relatieve zeldzaamheid in Japan.
Bovendien komt meer dan 10% van onze werknemers uit het buitenland waardoor wij moedertaalsprekers van meer dan 8 talen in dienst hebben.

Ons bedrijf hecht veel belang aan de technische expertise van onze octrooigemachtigden en andere specialisten. Allen van hen hebben onderzoekservaring op masterniveau of praktijkervaring in verscheidene industriële sectoren, meer dan de helft beschikt bovendien over een doctoraat of PhD. Dankzij hun specialistische kennis zijn wij in het voordeel bij de behandeling van de meest complexe zaken.
Onze technische vertalers beschikken eveneens over een hoge mate van expertise en enkelen van hen hebben een doctoraat of PhD.

Tot slot worden onze octrooigemachtigden en specialisten bijgestaan door een team van experts in talen, administratie en internatlonale communicatie. Dankzij deze combinatie van technische, taalkundige en administratieve expertise kunnen wij u een zeer effectieve dienstverlening aanbieden.

Wij staan voor specialistische kennis en vlotte communicatie