Machines

Onze octrooigemachtigden en specialisten die zaken rondom machines behandelen, hebben concrete ervaring met het onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen hiervan, zowel binnen Japan als daarbuiten.
Op basis van onze uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van niet-Japanse cliënten, kunnen wij uw duidelijke uitleg bieden, die bovendien ook rekening houdt met het rechtsysteem in het thuisland van de cliënt.
Onze octrooigemachtigen zorgen zelf of in samenwerking met het team van de internationale zakenafdeling voor vlotte communicatie via e-mail of telefonische vergadering.
Daarnaast sturen we onze cliënten bij elke stap van het toetsingsproces de Engelse vertaling van de claims die nog in behandeling zijn. Vanzelfsprekend gaan wij nauwkeurig te werk om te zorgen dat deze Engelse vertaling nauw met de Japanse claim overeenkomt.

Electronica

Onze octrooigemachtigden en specialisten die zaken rondom electronica behandelen, hebben concrete ervaring met het onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen hiervan, zowel binnen Japan als daarbuiten.
Op basis van onze uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van niet-Japanse cliënten, kunnen wij uw duidelijke uitleg bieden, die bovendien ook rekening houdt met het rechtsysteem in het thuisland van de cliënt.
Onze octrooigemachtigen zorgen zelf of in samenwerking met het team van de internationale zakenafdeling voor vlotte communicatie via e-mail of telefonische vergadering.
Daarnaast sturen we onze cliënten bij elke stap van het toetsingsproces de Engelse vertaling van de claims die nog in behandeling zijn. Vanzelfsprekend gaan wij nauwkeurig te werk om te zorgen dat deze Engelse vertaling nauw met de Japanse claim overeenkomt.

Chemie

Onze octrooigemachtigden en specialisten in de chemie hebben onderzoekservaring en kunnen specialistisch advies geven op basis van de inhoud van de experimenten in de specificatie van het octrooi.
Op basis van onze uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van niet-Japanse cliënten, kunnen wij uw duidelijke uitleg bieden, die bovendien ook rekening houdt met het rechtsysteem in het thuisland van de cliënt.
Onze octrooigemachtigen zorgen zelf of in samenwerking met het team van de internationale zakenafdeling voor vlotte communicatie via e-mail of telefonische vergadering.
Daarnaast sturen we onze cliënten tijdens elke stap van het toetsingsproces de Engelse vertaling van de claims die nog in behandeling zijn. Vanzelfsprekend gaan wij nauwkeurig te werk om te zorgen dat deze Engelse vertaling nauw met de Japanse claim overeenkomt.
Waar sommige bedrijven wellicht zoveel moeite doen om afwijzing te voorkomen dat de claims in Japan significant gaan afwijken van de Engelse claims die zij hun cliënten sturen, zijn onze vertalingen zo gemaakt dat er geen enkel probleem ontstaat bij handhaving van een octrooi.

Software & Businessmethoden

Onze octrooigemachtigden, software- en businessspecialisten hebben ruime ervaring met het doen van onderzoek en zijn bedreven in het op een ontspannen manier behandelen en bespreken van uitvindingen en software. Onze octrooigemachtigen zorgen zelf of in samenwerking met het team van de internationale zakenafdeling voor vlotte communicatie via e-mail of telefonische vergadering.
Daarnaast sturen we onze cliënten bij elke stap van het toetsingsproces de Engelse vertaling van de claims die nog in behandeling zijn. Vanzelfsprekend gaan wij nauwkeurig te werk om te zorgen dat deze Engelse vertaling nauw met de Japanse claim overeenkomt.

Farmaceutica & Biotechnologie

Ons bedrijf toont zijn technische expertise het best wanneer we werken met complexe, state-of-the-art uitvindingen op het gebied van farmaceutica en biotechnologie.

Al onze octrooigemachtigden en specialisten die zaken rondom farmaceutica en biotechnologie behandelen beschikken over een doctoraat of PhD en zijn in staat om specialistisch advies te geven op basis van de inhoud van de experimenten in de specificatie van het octrooi.
Dankzij onze uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van niet-Japanse cliënten, kunnen wij uw duidelijke uitleg bieden, die bovendien ook rekening houdt met het rechtsysteem in het thuisland van de cliënt.

Voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen spannen we ons specifiek in voor de reikwijdte en geldigheid van de octrooien; ons doel is meer dan simpelweg het voorkomen van afwijzingen door het octrooibureau. We bereiden onze antwoorden voor met inachtneming van mogelijke effecten op aanvragen van tegenhangers en stelllen claims op in anticipatie van potentiële problemen bij het verkrijgen van octrooiverlengingen of afdwingen van octrooien.

Verder hebben we vele octrooiverlengingen afgehandeld en zijn we hierin een van de meest ervaren bedrijven in Japan geworden: we kunnen communicatie faciliteren met Japanse bedrijven die klinisch onderzoek uitvoeren en op deze manier verlengingen realiseren. Tot slot kunnen we ook octrooiverlengingen verkrijgen voor octrooiaanvragen die door andere bedrijven zijn gedaan.