Legal Opinions

Wij hebben veel ervaring in het afgeven van expert opinions aangaande de geldigheid van octrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van aanvragen, en of een bepaald object binnen de rijkweidte van de conclussies van een octooi (of octrooiaanvraag) valt.
Zo waren wij bijvoorbeeld adviseurs voor MPEG IV, ARIB en de One-Blue license.
Wij geven bovendien niet alleen expert opinions, maar ook zakenadvies over intellectueel eigendom en second opinions over IE-zaken die door andere kantoren zijn afgehandeld.

Licentiëring

De verschillen tussen de zakencultuur en manier van werken in Japan en in andere landen komt vaak tot uiting bij onderhandelingen over het verlenen van een licensie.

Het is daarbij zeer van belang om de besluitvormingsprocessen in Japanse bedrijven te begrijpen en goed tussen de regels door te lezen. Gelet op de belangrijke sociale verschillen kunnen wij cliënten bijstaan of vertegenwoordigen in onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten.

Wij accepteren ook zaken die vanuit andere advocatenkantoren worden overgedragen.

Due Diligence

Wij geven ondersteuning, in het bezonder met betrekking tot Japanse octrooien en octrooiaanvragen, bij het uitvoeren van due diligence  voor contracten en M&A van bedrijven.
De uitstekende technische en juridische expertise van onze octrooigemachtigden en specialisten zorgen ervoor dat wij u goed van dienst kunnen zijn bij het maken van risico-inschattingen, inclusief informatie over de huidige status van een aanvraag, bij evaluaties over de kans op het verkrijgen en geldigheid van een octrooi, bij evaluaties over de reikwijdte, en bij het beoordelen van licensieovereenkomsten en regels aangaande uitvindingen door werknemers.

Wij merken op dat we ook zaken accepteren die vanuit andere advocatenkantoren worden overgedragen.

Onderzoek

Onze capabele octrooigemachtigden en onderzoekers beschikken over diepgravende kennis van commerciële databases en werken samen bij het doen van onderzoek.  Wij kunnen onderzoek doen naar hele vakgebieden, inclusief octrooidocumenten van over de hele wereld en niet-octrooidocumenten. Wij bieden inzicht in de stand van de techniek, octrooiinbreuk en nietigverklaring. We kunnen de informatie aanleveren in simpele verslagen die alleen de resultaten tonen, maar ook in gedetailleerde rapporten die analyses en onze expert opinion bevatten. In onze gedetailleerde rapporten leggen wij ook de Japanse wetgeving op een gemakkelijke manier uit. Tot slot kunnen wij ook eenvoudige verzoeken uitvoeren, zoals de bevestiging van de status van een Japanse octrooiaanvraag of het monitoren van een aanvraag.

Diensten voor het betalen van jaartaksen

Wat bieden wij onze klanten?

Sonoda & Kobayashi biedt u graag zijn diensten aan voor het uitvoeren van betalingen voor jaartaksen in Japan.
Jaartaksen zijn kosten die jaarlijks moeten worden betaald aan het Japan Patent Office (JPO) voor de instandhouding van octrooirechten, als ook gebruiksmodel-, ontwerp- en handelsmerkrechten nadat deze zijn toegekend.

Wij kunnen  grote orders met honderden betalingen tegelijk verwerken, maar zijn ook in staat om systematisch een klein aantal gevallen af te handelen.
Onze vaste procedures zorgen voor efficiëntie en snelheid, en houden tegelijkertijd rekening met de behoeftes van individuele klanten.

Wat maakt ons anders?

  • Schaalbaarheid
    Voor een efficiënte en kosteneffectieve verwerking van betalingen voor jaartaksen werkt Sonoda & Kobayashi met lijsten met betalingsinformatie. Daardoor kunnen wij snel opschalen om in te spelen op veranderingen in het aantal te betalen jaartaksen van onze klant.
  • Betrouwbaarheid
    Met behulp van onze eigen software en gekwalificeerd personeel gaan wij na of de aangeleverde data overeenkomt met de gegevens die wij verkrijgen uit een database gebaseerd op de officiële informatie van de JPO. Op deze manier zorgen wij ervoor dat data waar nodig wordt bijgewerkt. Wij rapporteren en corrigeren daarna de verschillen tussen de aangeleverde data en de gegevens uit de database.
  • Transparantie
    Als eerst sturen wij onze klant een algemene betalingsbevestiging. Daarna sturen wij hem de officiële betalingsbewijzen in digitale of fysieke form. Tot slot kunnen wij onze klanten een maandelijks overzicht van hun uitgaven aan jaartaksen toesturen.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Onze klanten profiteren van een betalingsagent die de status van de betalingen duidelijk communiceert en fouten als gevolg van onjuiste gegevens vermindert.

Bovendien kunnen wij voor hen onze prijzen verlagen naar gelang zij meer betalingen via ons uitvoeren.
Hoe groter het aantal betalingen dat wij afhandelen des te beter is de prijs de wij kunnen bieden.
Afhankelijk van het format waarin ons de data wordt toegestuurd kunnen wij zelfs nog verdere kortingen bieden.