Wij vertegenwoordigen onze cliënten bij het aanvragen, verdedigen en registreren van intellectueel eigendom onder het Japanse octrooirecht, gebruiksmodelrecht, merkenrecht en modellenrecht.  We dienen ook bezwaarschriften in, starten nietigheidsprocedures en voeren rechtzaken zoals inbreukprocedures.

Wij geven juridisch advies over intellectuele eigendomskwesties, met inbegrip van oneerlijke concurrentie en auteursrechten, en verzorgen ook zoekdiensten, expert opinions, second opinions, licentiebijstand en due diligence-bijstand.